Àrees d'activitat

Les activitats de la Fundació, encara que sempre de manera coherent amb la seva missió, canvien al llarg del temps en funció de les necessitats de la societat, de l’entorn econòmic i dels interès dels propis donants.

Una part de les activitats fundacionals les dur a terme la mateixa Fundació en primera persona, mentre que altres les realitza en col·laboració amb altres entitats, que poden ser fundacions, societats mercantils, associacions, etc.

En tots els casos, l’aspiració de la Fundació és promoure donacions que li permetin, directament o indirectament, ampliar la seva tasca solidària en diferents àmbits relacionats amb la formació integral de les persones i la recerca com a mitjans de millora de la societat actual i futura. La Fundació obté els seus fons mitjançant campanyes de captació de recursos per a cadascun dels projectes.

El Patronat treballa mitjançant projectes específics en diferents àmbits, a través dels quals concreta i desenvolupa la seva missió fundacional. Els donants poden seleccionar la campanya que més els interessa i orientar-hi la seva aportació. El Patronat respecta escrupolosament la voluntat del donant.

Actualment, la Fundació té quatre línies prioritàries d’actuació, que són:

  • Beques i altres ajuts a l’estudi orientats a afavorir l’equitat social;
  • Inversió responsable (ESG) i, en general, Responsabilitat Social de l’Empresa;
  • Formació de directius amb un sentit “humanista” de l’empresa;
  • Cooperació Internacional al Desenvolupament, especialment amb entitats africanes.

Beques

Inversió responsable (ESG)

Formació de directius

Cooperació internacional al desenvolupament