Missió, Visió i Valors

La Fundació IESE té com a missió impulsar iniciatives que afavoreixin el desenvolupament de les persones mitjançant la formació en els valors de l’excel·lència i la superació. Aquesta missió es fonamenta en els valors de la cultura europea, que fixa les seves arrels en un enfocament humanista de la societat, amb la persona en el centre de les iniciatives socials i empresarials.

Excel·lència, superació i solidaritat són alguns dels pilars de la institució, que du a terme tots els seus projectes de manera altruista.

La recerca i la formació acadèmica, cultural, ètica i professional com a mitjà per a la millora social és una part central de l’activitat de la Fundació. També la col·laboració amb iniciatives sanitàries i educatives a països en vies de desenvolupament, especialment països africans.

La Fundació IESE vol créixer i fer créixer la societat per construir un futur valuós que integri el desenvolupament del teixit empresarial amb els valors relacionats amb la dignitat de les persones. Per això, les seves iniciatives van dirigides a promocionar i desenvolupar la formació acadèmica, cultural, ètica i professional en tots els aspectes.

Estatuts

L’àmbit de desenvolupament dels projectes és tant local com internacional, atès que els valors que inspiren la seva activitat són globals.

Actualment, les línies prioritàries d’actuació són:

 • Beques i altres ajuts a l’estudi orientats a afavorir l’equitat social;
 • Inversió responsable (ESG) i, en general, Responsabilitat Social de l’Empresa;
 • Formació de directius amb un sentit “humanista” de l’empresa;
 • Cooperació Internacional al Desenvolupament, especialment amb entitats africanes.

A més, la fundació col·labora des de la seva constitució amb l’IESE Business School. Aquest acord s’ha concretat en diverses accions al llarg dels anys. Destaca la promoció de campus universitaris a diverses ciutats (Barcelona, Madrid, Nova York, Munic), dotats de les instal·lacions necessàries per a la recerca i la formació de directius, agents socials que tindran una gran capacitat per influir positivament en el seu entorn, amb el consegüent efecte multiplicador.

Memòria 2023

El Patronat

Vocació solidària

La Fundació la dirigeix un Patronat format per professionals que provenen dels àmbits acadèmic i empresarial. Els membres del Patronat orienten i impulsen les grans línies de desenvolupament de la institució, mantenint un contacte permanent amb la societat i les seves necessitats. Els patrons, a través de la seva vocació social i treball desinteressat, promouen els fins de la Fundació de manera que, amb la col·laboració de moltes altres persones que també els comparteixen, fan possible el desenvolupament de la seva tasca solidària.

El Patronat està format per les següents persones:

 1. Javier Mustienes LaguartaPresident
 2. Alejandro Albero JovéSecretari (no patró)
 3. Ignacio Canela MercadéVocal
 4. Vicente Font PascualVocal
 5. Àngels Guàrdia VecianaVocal
 6. Javier Guillén BaronaVocal
 7. Juan Carlos Vázquez-Dodero de BonifazVocal

Història

La Fundació es va constituir l’any 1989 com una entitat privada sense ànim de lucre per tal de contribuir al desenvolupament a través de la formació, la recerca i la cooperació.

Els seus impulsors van ser:

 1. Antonio Argandoña Rámiz
 2. Carlos Cavallé Pinós
 3. Miguel Ángel Gallo Laguna de Rins
 4. Luis Gilabert Robles
 5. Miguel Ángel López Lozano
 6. Fernando Pereira Soler
 7. Juan Carlos Vázquez-Dodero de Bonifaz